Huawei AI: De computer in het tijdperk van 'intelligentie'

Automation/machine learning/artificial intelligence > mind-gears within circuit-board silhouette
Thinkstock

Opkomende technologieën stimuleren wereldwijd een nieuwe industriële revolutie en artificial intelligence (AI) is zonder enige twijfel een van de belangrijkste krachten geworden die de potentie van de vierde industriële revolutie zal ontketenen. Na meer dan een halve eeuw van ontwikkelen, heeft AI enorme stappen voorwaarts gemaakt en is in een nieuwe groeifase beland. Vooruitgang op het gebied van nieuwe theorieën en technologieën, zoals het internet, big data, supercomputing, sensornetwerken en de wetenschap van data, evenals een sterke economische en maatschappelijke vraag en trends hebben het mogelijk gemaakt dat AI een legitiem onderdeel is geworden van de automatiseringsstrategie van elke organisatie.

Het aannemen van een AI-denkwijze

Door de rol van AI als een technologie voor algemene doeleinden (GPT -general-purpose technology) te benadrukken, is het doel van Huawei om de aandacht te vragen voor de waarde voor en het van invloed zijn van AI op onze gezamenlijke toekomst. Als een GPT zal AI ons helpen bij het vinden van meer efficiënte oplossingen voor problemen waarvan wij al weten hoe wij deze moeten oplossen. Ook zal het ons helpen bij het oplossen van problemen die tot nu toe onopgelost bleven. Als wij als maatschappij voorsprong willen blijven houden, zullen wij een AI-denkwijze aan moeten nemen – waarbij wij AI-concepten en technologieën gebruiken om zowel bestaande als toekomstige problemen op te lossen.

Onze ervaring heeft aangetoond dat AI mensen voor het uitvoeren van specifieke taken kan vervangen en in het gehele productieproces de kostenverlaging kan automatiseren. Dit is misschien wel het meest waardevolle kenmerk van AI en datgene wat het onderscheidend maakt van reguliere informatica, waarmee productiekosten niet automatisch verlaagd kunnen worden. Voortbouwend op dit inzicht heeft Huawei duidelijke signalen geïdentificeerd die aangeven dat AI  vele industrieën zal veranderen of verstoren:

 • Slim transport zal het verkeer vele malen efficiënter zal maken.
 • Autonoom rijden en elektrische auto's zullen een ongekende verandering binnen de auto-industrie teweegbrengen.
 • Gepersonaliseerd onderwijs zal zowel voor docenten als studenten effectieve winstpunten opleveren.
 • In de gezondheidszorg zal vroegtijdige preventie en precisie van de behandeling, de potentie van de levensverwachting bevorderen.
 • Nauwkeurig geneesmiddelenonderzoek zal zowel de kosten als de tijd voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen verlagen.
 • Met vertalingen in realtime in meerdere talen zal communicatie meer dan ooit eenvoudiger zijn.
 • De exploitatie en het beheer van telecom-netwerken zullen efficiënter worden.

Als AI synoniem is aan veiligheid

Er zijn een veelvoud aan applicatescenario's voor AI mogelijk, maar de voordelen ervan zijn misschien nergens meer tastbaar dan in de mijnindustrie. Terwijl in vele delen van de wereld de kolenindustrie de pijler van economische ontwikkeling blijft, is het ondubbelzinnig gevaarlijk voor de mensen in de frontlinie. Technologie helpt echter bij het slimmer maken van de veiligheid bij koolproductie, waarbij dankzij stringentere regulering die gericht is op mechanisatie, automatisering en intelligente mijnbouw, het aantal incidenten al enkele jaren daalt.

Aangedreven door big data en AI kan de Mine Brain-oplossing van Huawei de veiligheid in koolmijnen  verhogen door de werkplek  en de efficiëntie van het toezicht te optimaliseren. In gevaarlijke situaties kan het mensen vervangen en eentonige en repetitieve taken overnemen. Zo kunnen bijvoorbeeld de zichtmogelijkheden van de computer in combinatie met Mine Brain de transportbanden van de schraper bewaken, waardoor het vereiste aantal mensen wordt verlaagd en de efficiëntie wordt verhoogd.

De zichtmogelijkheden van de computer in combinatie met Mine Brain kunnen onveilig gedrag aan het bewakingssysteem op locatie rapporteren, waardoor vervolgens waarschuwingen worden gegenereerd. De oplossing kan mensen ook beveiligen door wijzigingen van de status van voorwerpen op de werkplek en de omgeving daarvan, te identificeren. Het zicht van de computer kan onveilige scenario's identificeren, zoals mensen die vóór de snijmachines werken of waar geen hydraulische afschermingsplaten ter ondersteuning aanwezig zijn, via het omroepsysteem een waarschuwing te geven. Vervolgens kan het systeem software-records genereren, waarmee dit soort incidenten onderdeel worden van toekomstige veiligheidsevaluaties.

Richten op de functionaliteit van de AI-oplossingen van Huawei

De verstoring die door AI wordt veroorzaakt, biedt zowel uitdagingen als kansen. Om onze klanten en partners de mogelijkheid te geven om de kracht van de AI-revolutie te gebruiken, zullen wij hardware zoals AI-servers, acceleratiekaarten en modules beschikbaar maken, zodat onze partners zijn voorzien van de componenten, tools en ondersteuning die zij nodig hebben om AI-computing in hun eigen producten en oplossingen te integreren. Dat wil zeggen dat onze software, open source software zal zijn, inclusief besturingssystemen voor de server, databases en AI-ontwikkelingskaders. Dit zal onze partners helpen bij het gemakkelijker ontwikkelen van meer commerciële software en om applicatieontwikkeling en portabiliteit mogelijk te maken.

Om dit te realiseren biedt Huawei een volledig, alles omvattend scenario AI-portfolio dat chips, het activeren van chips, een training en een inference framework omvat, evenals het activeren van applicaties. Deze benadering bestaat uit vier belangrijke niveaus. Gericht op de functionaliteit biedt onze technologie:

 • Ascend is het IP- en chipset-niveau en de fundering van de volledige oplossing. Het is gericht op het bieden van optimale prestatie tegen minimale kosten - voor alle scenario's.
 • Het CANN (Compute Architecture for Neural Networks)-niveau is gepositioneerd boven het chip-niveau. Het biedt een chip operator library en toolkits voor de ontwikkeling. Met het doel om optimale efficiëntie voor de ontwikkelingen en de prestatie van de operator te bieden, voldoet het aan de eisen die zijn ontstaan als gevolg van de snelle groei in wetenschappelijk onderzoek en industriële toepassingen.
 • MindSpore is een uniform training/inference framework dat is ontwikkeld om gebruiksvriendelijk voor de ontwikkeling te zijn en aanpasbaar aan alle scenario's.
 • Het niveau Application Enablement is een automatisch lerend PaaS dat volledige bewerkingsdiensten, hiërarchische API's en vooraf geïntegreerde oplossingen levert. Het werd ontwikkeld om te voldoen aan de unieke eisen van verschillende ontwikkelaars en om het accepteren of aannemen van AI gemakkelijker te maken.

Huawei AI Ecosystem Program versterkt AI in Europa

Met een brede reeks van initiatieven streeft Huawei met name naar het investeren in de AI-computing industry in Europa, zodat organisaties en individuele ontwikkelaars de mogelijkheid hebben om de producten van de serie Ascend AI voor technologische en zakelijke innovatie toe te passen. Zo zal Huawei bijvoorbeeld met een aantal partners samenwerken om de regulering en normen in het kader van de AI-ethiek te verbeteren, of om AI-onderzoek te helpen stimuleren. Deze partners zijn o.a. the European AI Alliance and European Telecommunications Standards Institute (ETSI) en the Big Data Value Association (BDVA).

Bovendien zal Huawei samen met ISV-partners, oplossingen ontwikkelen. De OpenLabs in Munchen en Parijs zijn 'AI capability centers' die ISV- partners ondersteunen bij hardware, ontwikkeling en portabiliteit en met gezamenlijke marketing. Door de focus te blijven leggen op mogelijkheden voor ontwikkelaars, zal Huawei offline 'Technology Salons' en wedstrijden voor ontwikkelaars organiseren en op basis van de Ascend Developer Community technologische ondersteuning bieden.

AI vereist dat oplossingen 'native' zijn voor alle scenario's

Naast de bovengenoemde vier niveaus omvat ons portfolio ook AI-acceleratiekaarten, AI-servers, AI-hulpmiddelen en vele andere producten. Om het accepteren of aannemen van AI te stimuleren en daadwerkelijk te realiseren dat AI overal aanwezig is, zijn wij van mening dat alle oplossingen 'All-scenario-native' moeten zijn. Dat is ook de reden waarom wij verschillende AI-inzetscenario's bieden, inclusief openbare en private clouds, edge computing, industriële IoT-apparatuur, evenals apparatuur voor consumenten.

Bij Huawei zijn wij dagelijks actief om van AI een praktische realiteit te maken, zodat het voor iedereen, overal beschikbaar zal zijn. Huawei streeft naar het nauw samenwerken met onze klanten, partners, en de academische wereld om innovatieve AI te promoten en om uiteindelijk een volledig verbonden, slimme wereld te bouwen. Met het 'All-scenario native' volledige portfolio van AI zijn wij klaar om aan iedereen AI-ondersteuning te bieden, zowel privé als zakelijk, om samen een nieuwe horizon voor AI tegemoet te gaan.

Mike Bai, Huawei Technologies Mike Bai, Huawei Technologies

Mike BAI, President of Strategy Marketing, Western Europe, Huawei Technologies

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.